tirsdag 11. mai 2010

The songs remains the same


Foto: Kristin M. Thomassen. Oslo S.

Klistremerke i storformat av PØBEL.

"Gjennom å sette visuelle avtrykk på gaten, husvegger og lignende bidrar denne kunstformen til å rette søkelyset på eierskap til de offentlige rom, retten til å uttrykke seg offentlig, samt en mer kunstorientert diskusjon om hva som er kunst, hvor og i hvilken form den kan representeres."

Oppdragsgiver for kunstprosjektet: Rom Eiendom AS
Prosjektleder og kurator: Kulturbyrået Mesén
Trykk: Megaprint

Besøk www.romforkunst.no og les mer om prosjektet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer, tanker og andre innspill